Prečo si ma vybrať?


- dôkladná príprava nehnuteľnosti, ktorá zvyšuje predajnú cenu a skracuje dobu predaja, ktorá zahŕňa homestaging, v rozsahu potrebnom pre úspešný predaj vrámci štandardnej provízie (viac v časti Homestaging)
- predajné obhliadky s prípadnými vizualizáciami
- početné vlastné skúsenosti s kúpou a predajom a v oblasti financovania kúpy nehnuteľnosti, ktoré mi umožňujú maximalizáciu efektivity procesov
- rezervácia (blokácia predaja) predávanej nehnuteľnosti prebehne len za predpokladu, že ju záujemca skutočne bude vedieť financovať
- vyzdvihnutie podkladov k znaleckému posudku u správcov bytových domov, osobný kontakt so znalcom pred jeho obhliadkou a na obhliadke + vyzdvihnutie znaleckého posudku
- vyzdvihnutie potvrdenia o nedoplatkoch ku katastrálnemu konaniu u správcov bytových domov
- zmluvná dokumentácia vyhotovená právnickou kanceláriou
- Úhrada štandardného poplatku za vklad kúpnej zmluvy na katastri
- Pri odovzdaní nehnuteľnosti vypracovanie odovzdávacieho protokolu a zabezpečenie prepisu energii,
- jednotná provizia, pri všetkých typoch nehnuteľností
- pre zvýšenie kvalifikácie som absolvovala rozsiahly vzdelávací program v Národnej asociácii Realitných kancelárií a získala som okrem štandardnej licencie aj Osvedčenie podľa kvalifikačných a hodnotiacich štandardov definovaných v Národnej sústave kvalifikácii podľa § 21 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom


LRM
ARM
Overený člen